Statutenwijziging

Algemene informatie
Datum22 augustus 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 18 augustus 2017, inzake Informatie over de statutenwijziging: normalisering en Cao Gemeenten. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) treedt op
1 januari 2020 in werking (382231)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2017-33

Bijlage(s)