Ledenraadpleging conceptarbeidsvoorwaarden Cao Gemeenten 2019

Algemene informatie
Datum25 september 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen 18 september 2018, inzake ledenraadpleging conceptarbeidsvoorwaardennota Cao Gemeenten 2019 (14525)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-38

Bijlage(s)