Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en volgers Cao gemeenten

Algemene informatie
Datum 4 september 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 4 september 2018, inzake Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en volgers Cao gemeenten (13958)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-35

Bijlage(s)