Motie nuggers

Algemene informatie
Datum 9 mei 2019
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 9 mei 2019, inzake motie nuggers (22026)

Ter informatie

Weeklijst 2019-19

Bijlage(s)