Onafhankelijke cliëntondersteuning WMO

Algemene informatie
Datum19 januari 2016
AfzenderZorgbelang Brabant

Toelichting

E-mail van Zorgbelang Brabant, ingekomen d.d. 14 januari 2016, inzake het belang van
goede onafhankelijke cliëntondersteuning WMO (312540).

Ter afdoening in handedn stellen van het college

Weeklijst 2016-02

Bijlage(s)