3e begrotingswijziging 2016, begroting 2017, jaarrekening 2015 en jaarverslag 2015

Algemene informatie
Datum19 juli 2016
AfzenderVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Toelichting

Brief van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 14 juli 2016, inzake aanbieding vastgestelde 3e begrotingswijziging 2016, begroting 2017, jaarrekening en jaarverslag 2015 en een reactie op de ingediende zienswijzen (336359)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-28

Bijlage(s)