Septembercirculaire 2019

Algemene informatie
Datum24 september 2019
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

E-mail Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 18 september 2019, inzake septembercirculaire 2019 (26584).

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2019-38

Bijlage(s)