Verkeersmaatregelen sluipverkeer Waalre-dorp

Algemene informatie
Datum21 mei 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 20 mei 2019, inzake verkeersmaatregelen sluipverkeer Waalre-dorp (22313).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij de bespreking van agendapunt 5 van de oordeelsvormende bijeenkomst van 21 mei 2019.

Weeklijst 2019-20

Bijlage(s)