Uitwerking kadernota Burgerparticipatie

Algemene informatie
Datum30 april 2019
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 25 april 2019, inzake uitwerking kadernota Burgerparticipatie (21628)

Ter informatie

Weeklijst 2019-17

Bijlage(s)