Informatie over rook en WOB-verzoek m.b.t. aantal jaarlijkse meldingen over verbranden afval, op welke wijze vindt controle plaats

Algemene informatie
Datum 4 oktober 2016
AfzenderT. Ritskes

Toelichting

E-mail van T. Ritskes, ingekomen 29 september 2016, inzake toezending informatie over rook en WOB-verzoek m.b.t. aantal jaarlijkse meldingen over verbranden afval, op welke wijze vindt controle plaats (344392)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2016-39

Bijlage(s)