Reconstructie Molenstraat

Algemene informatie
Datum12 januari 2021
AfzenderInwoner Hapert

Toelichting

E-mail inwoner Hapert, ingekomen d.d. 11 januari 2021, inzake reconstructie Molenstraat (130374).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2021-01

Bijlage(s)