Ambtshalve verlengen beschermd wonen en extramurale Wmo-ondersteuning, aanleveren kostengegevens beschermd wonen

Algemene informatie
Datum18 december 2020
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 16 december 2020, inzake ambtshalve verlengen beschermd wonen en extramurale Wmo-ondersteuning, aanleveren kostengegevens beschermd wonen (122814).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-51

Bijlage(s)