Gemeentelijke Telecommunicatie (GT)

Algemene informatie
Datum10 april 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 6 april 2018, inzake oproep deelname aan Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) (7743)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-14

Bijlage(s)