Geitenhouderij zonder vergunning

Algemene informatie
Datum 3 juli 2018
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 29 juni 2018, inzake geitenhouderij zonder vergunning (11734)

Ter informatie

Weeklijst 2018-26

Bijlage(s)