Stand van zaken gezondheidscentrum Waalre

Algemene informatie
Datum 8 december 2020
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 1 december 2020, inzake stand van zaken gezondheidscentrum Waalre (117933).

Ter informatie

Weeklijst 2020-49

Bijlage(s)