Zienswijze onderzoeksvraagstelling evaluatie Metropoolregio Eindhoven

Algemene informatie
Datum25 oktober 2016
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 10 oktober 2016, inzake zienswijze onderzoeksvraagstelling evaluatie Metropoolregio Eindhoven (345337)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-42

Bijlage(s)