Jaarstukken 2019

Algemene informatie
Datum 7 april 2020
AfzenderGGD Brabant-Zuidoost

Toelichting

Brief van GGD Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 31 maart 2020, inzake Jaarstukken 2019 (42393).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2020-14

Bijlage(s)