Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel maatschappelijke opvang (MO), beschermd wonen (BW) en begeleiding (BG)

Algemene informatie
Datum23 juli 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 18 juli 2019, inzake doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel maatschappelijke opvang (MO), beschermd wonen (BW) en begeleiding (BG) (24845).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-29

Bijlage(s)