Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum19 juli 2016
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

Brief van Provincie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 12 juli 2016, inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (335947)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2016-28

Bijlage(s)