Tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022

Algemene informatie
Datum20 maart 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 13 maart 2018, inzake tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 (6644)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-11

Bijlage(s)