Bestemmingsplan 't Hazzo en voorlopig ontwerp sporthal en ontmoetingscentrum 't Hazzo

Algemene informatie
Datum19 mei 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 18 mei 2020, inzake bestemmingsplan ’t Hazzo en voorlopig ontwerp sporthal en ontmoetingscentrum ’t Hazzo (52557).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij de behandeling van het voorstel in de oordeelsvormende bijeenkomst van 26 mei 2020.

Weeklijst 2020-20

Bijlage(s)