Armoede onder kinderen

Algemene informatie
Datum 3 april 2018
AfzenderDefence for Children en Save the Children

Toelichting

Brief Defence for Children en Save the Children, ingekomen d.d. 29 maart 2018, inzake verzoek om vijf aanbevelingen over armoede onder kinderen op te nemen in het coalitieakkoord.

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-13

Bijlage(s)