Handleiding uniformering objectafbakeing gemeentelijke belastingen

Algemene informatie
Datum15 oktober 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 8 oktober 2019, inzake handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen (27492).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-41

Bijlage(s)