Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum21 juni 2016
AfzenderDe heer A.R.B.G. Teeven namens de heer F. Wijlaars

Toelichting

Brief van de heer A.R.B.G. Teeven namens de heer F. Wijlaars, ingekomen d.d. 21 juni 2016, inzake zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied (333060)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2016-24

Bijlage(s)