Grondwatersituatie in Arembergstraat

Algemene informatie
Datum 9 februari 2016
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van het college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 4 februari 2016, inzake grondwatersituatie in de Arembergstraat en omgeving (315145)

Ter informatie

Weeklijst 2016-05

Bijlage(s)