Vaststelling gebiedsvisie 't Hazzo

Algemene informatie
Datum18 april 2017
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 13 april 2017, inzake vaststelling gebiedsvisie ’t Hazzo (368008)

Ter informatie

Weeklijst week 15

Bijlage(s)