Geïndexeerde bedragen politieke ambtsdragers van gemeenten

Algemene informatie
Datum 6 december 2016
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

E-mail van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 5 december 2016, inzake aanbieding de per 1 januari 2017 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten (351624)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-48

Bijlage(s)