Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Geactualiseerd gemeentelijk standpunt

Algemene informatie
Datum12 november 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 7 november 2019, inzake arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Geactualiseerd gemeentelijk standpunt (28230).

Agendapunt 12 Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 29 november 2019.

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-45

Bijlage(s)