Aanpak stikstofproblematiek

Algemene informatie
Datum 5 november 2019
AfzenderNederlandse Verenging van Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 30 oktober 2019, inzake aanpak stikstofproblematiek (28133).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-44

Bijlage(s)