Controleverklaring

Algemene informatie
Datum11 juli 2017
AfzenderErnst & Young Accountants

Toelichting

Brief van Ernst & Young Accountants, ingekomen d.d. 6 juli 2017, inzake aanbieding controleverklaring over de jaarstukken 2016 (377749)

Betrokken bij de behandeling van de jaarstukken 2016 in de raadsvergadering d.d. 4 juli 2017

Weeklijst 2017-27

Bijlage(s)