Motie Verklaring Omtrent het Gedrag

Algemene informatie
Datum26 juli 2016
AfzenderGemeente Bergen

Toelichting

E-mail gemeente Bergen, ingekomen d.d. 20 juli 2016, inzake motie m.b.t. het gratis ter beschikking stellen van Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG's) voor vrijwilligers (336962)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-29

Bijlage(s)