Aanpak personen met een verward gedrag

Algemene informatie
Datum29 november 2016
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 24 november 2016, inzake stand van zaken Aanpak personen met een verward gedrag (350528)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-47

Bijlage(s)