Overeenkomst afkoop regresrecht Wmo

Algemene informatie
Datum13 november 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 9 november 2018, inzake ontwikkelingen m.b.t. de overeenkomst afkoop regresrecht Wmo (16289)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-45

Bijlage(s)