Geniaal plan hemelwater

Algemene informatie
Datum27 oktober 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 26 oktober 2020, inzake geniaal plan hemelwater (108922).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij de behandeling van het voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse Zuid in de raadsvergadering van 27 oktober 2020.

Weeklijst 2020-43

Bijlage(s)