Mandaat landelijke inkoop jeugd en Wmo-zg vanaf 2021 (agendapunt 11 Algemene Ledenvergadering)

Algemene informatie
Datum 9 mei 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

Brief van VNG, ingekomen d.d. 9 mei 2019, inzake mandaat landelijke inkoop jeugd en Wmo-zg vanaf 2021 (agendapunt 11 Algemene Ledenvergadering)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-19

Bijlage(s)