Intrekking voorlopige voorziening bestemmingsplan Hotel Laan van Diepenvoorde

Algemene informatie
Datum29 december 2015
AfzenderRaad van State

Toelichting

Brief van Raad van State, ingekomen d.d. 21 december 2015, inzake intrekking voorlopige voorziening bestemmingsplan Hotel Laan van Diepenvoorde namens omwonenden (296034)

In handen stellen van het college

Weeklijst 2015-52

Bijlage(s)