Wijziging decembercirculaire 2015

Algemene informatie
Datum22 december 2015
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

E-mail van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 17 december 2015, wijziging decembercirculaire 2015 (308997)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2015-51

Bijlage(s)