Contributievoorstel 2020 (agendapunt 05b Algemene Ledenvergadering)

Algemene informatie
Datum 9 mei 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

Brief VNG, ingekomen d.d. 9 mei 2019, inzake contributievoorstel 2020 (agendapunt 05b Algemene Ledenvergadering)

Voor kennisgeving aannemen

Weekijst 2019-19

Bijlage(s)