Vervolgreactie op de Notitie Kernopgave & Strategische Keuzes Omgevngsvisie

Algemene informatie
Datum13 april 2021
AfzenderKlankbordgroep Dianestraat

Toelichting

Brief van Klankbordgroep Dianestraat, ingekomen d.d. 9 april 2021, inzake vervolgreactie op de Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes Omgevingsvisie (146112).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2021-14

Bijlage(s)