Ontwerpbegroting 2022

Algemene informatie
Datum16 maart 2021
AfzenderGGD Brabant-Zuidoost

Toelichting

Brief van GGD Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 15 maart 2021, inzake ontwerpbegroting 2022 (163635).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 20 april 2021.

Weeklijst 2021-10

Bijlage(s)