Aansluiten bij Werkgeversvereniging Gemeentelijke Gemeenschappelijke Regelingen

Algemene informatie
Datum 5 november 2019
AfzenderGGD Brabant-Zuidoost

Toelichting

Brief van GGD Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 30 oktober 2019, inzake aansluiten bij Werkgeversvereniging Gemeentelijke Gemeenschappelijke Regelingen (28121).

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2019-44

Bijlage(s)