Zienswijze

Algemene informatie
Datum21 maart 2017
AfzenderIVN Valkenswaard-Waalre

Toelichting

Brief van IVN Valkenswaard-Waalre, Milieuwerkgroep Aalst-Waalre, ingekomen d.d. 21 maart 2017, inzake zienswijze voornemen wijziging Verordening Ruimte Begrenzing Natuur Netwerk Brabant (NNB) (364760)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2017-11

Bijlage(s)