Bomen Marterlaan

Algemene informatie
Datum15 december 2015
AfzenderInwoner Waalre namens bewoners Marterlaan

Toelichting

E-mail van inwoner Waalre namens bewoners van de Marterlaan, ingekomen d.d. 10 december 2015, inzake klacht over afwijzing verzoek om maatregelen te nemen inzake de overlast die 2 bomen veroorzaken door scherpe doorns en ingroei van wortels in de riolering (308694)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2015-50

Bijlage(s)