Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Tuinen Oliemolen

Algemene informatie
Datum23 juni 2020
AfzenderInwoner Riethoven

Toelichting

Brief inwoner Riethoven, ingekomen d.d. 17 juni 2020, inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Tuinen Oliemolen (70345).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2020-25

Bijlage(s)