Stand van zaken herziening gemeentefonds

Algemene informatie
Datum 8 oktober 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 7 oktober 2019, inzake stand van zaken herziening gemeentefonds (37412).

Ter informatie

Weeklijst 2019-40

Bijlage(s)