Standpunt Son en Breugel over de ontwikkeling Eindhoven Airport

Algemene informatie
Datum26 februari 2019
AfzenderGemeenteraad Son en Breugel

Toelichting

Brief van gemeenteraad Son en Breugel, ingekomen d.d. 11 februari 2019, inzake afschrift brief aan de heer Pieter van Geel m.b.t. het standpunt Son en Breugel over de ontwikkeling Eindhoven Airport (19320)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weekijst 2019-08

Bijlage(s)