Voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum Buiten

Algemene informatie
Datum 3 september 2019
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 27 augustus 2019, inzake voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum Buiten (25959).

Ter informatie

Weeklijst 2019-35

Bijlage(s)