Eindrapportage Evaluatieonderzoek Veerkrachtig Bestuur in Brabant

Algemene informatie
Datum 2 april 2019
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

E-mail Provincie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 28 maart 2019, inzake eindrapportage Evaluatieonderzoek Veerkrachtig Bestuur in Brabant (20617)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-13

Bijlage(s)