Visie de Pracht

Algemene informatie
Datum20 april 2021
AfzenderBewoners Maria van Bourgondiëlaan

Toelichting

Brief van bewoners Maria van Bourgondiëlaan (oneven nummers), ingekomen d.d. 14 april 2021, inzake visie de Pracht (179145).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2021-15

Bijlage(s)