Verzoek nietigverklaring 3 Wmo Overeenkomsten Afkoop Regresrecht sinds 2015

Algemene informatie
Datum 6 november 2018
AfzenderBerlimont CMC consulting

Toelichting

Brief van Berlimont CMC consulting, ingekomen d.d. 1 november 2018, inzake verzoek nietigverklaring van 3 Wmo Overeenkomsten Afkoop Regresrecht sinds 2015 vanwege falen en dwalen (16018)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-44

Bijlage(s)